Byggeriet

Byggeriet gik i gang onsdag d. 22 september 2004 og blev afleveret 28. november.

Dermed er der gået 44 år siden familien købte grunden og der gik 20 måneder efter at   byggeansøgningen blev sendt ind …

Ved fredningskendelsen fra 1962 blev der stillet krav om at Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt skulle godkende tegninger, placering og udvendig farve. Derfor fandt der en besigtigelse sted i august 2003, og nævnet afsagde en kendelse, der sagde god for byggeriet.

Det har været vigtigt, at finde et hus, der ikke fremhævede sig selv i landskabet, idet den fantastiske natur i området kræver en vis ydmyghed. Entreprisen er gået til tømrermester Hans Christiansen fra Lønstrup Fritidshuse, Hjørring, som også har tegnet huset. Han har igennem mange år bygget en lang række sommerhuse i det nordjyske område.

I løbet af sommeren blev byggepladsen ryddet for bevoksning, og den store grendynge blev brændt af i løbet af en enkelt dag i oktober.

bal-2132
Det tog et par weekender at få ryddet grunden – bevoksningen bestod for det meste af havtorn og tjørn, – ikke de nemmeste at gå til …
bygg2909
29. september blev soklen og gulvene støbt. Der er klinker i store dele af huset, med varme i gulv.
spaer1432
Væggene samles i sektioner og stilles op i løbet af få timer. Når spærrene sidst på eftermiddagen (!) sømmes på, står huset næsten af sig selv, og der er kun mindre tilrettelser tilbage.
måne2220
I slutningen af november var huset indflytningsklart